1. Политика за защита на личните данни
  1.1 Екипът на bonfari.bg приема сигурността и опазването на личните данни на посетителите на нашия сайт изключително сериозно. С настоящето ви информираме как и за какви цели ще обработваме подадена от Вас лична информация с оглед използването на нашия сайт.
 2. Събиране на лична информация
  2.1 Екипът на bonfari.bg може да събира, съхранява и използва следните видове лична информация при използването от ваша страна на сайта:
  (А) Информация за вашия компютър или устройство, което използвате при посещенията ви на нашия сайт (включително IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените подстраници);
  (Б) При регистрация на нашия сайт може да събираме информация, която ни предоставяте при регистрация (имена, имейл и други средства за контакт);
  (В) Информация, която подавате за запазване на час за консултация;;
  (Д) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
  (Е) Всяка друга лична информация, която вие сте подали към нас с оглед използване функционалностите на сайта;
  2.2 В случай че използвате сайта от името на трето лице, всяко едно споделяне на информация, представляваща лични данни по смисъла на българското и европейското законодателство следва да бъде предоставена само с изричното съгласие на това лице. Екипът на bonfari.bg не носи отговорност за информация за трети лица, подадена от потребител без тяхното съгласие.
 3. Използване на личните Ви данни
  3.1 Всички данни, споделени от вас, ще се използват за целите, определени в настоящата политика.
  3.2 Ние може да използваме вашата лична информация за:
  (А) Администрираме и поддръжка на нашия сайт.
  (Б) Оптимизирането на неговите функционалности с цел по-добро ползване.
  (В) С оглед ползването на нашия сайт и неговите функционалности – За записване на час за консултация или изпращане на запитване към нашия екип.
  (Г) За изпращане на съобщения до потребителите, касаещи функционалностите на сайта, включително потвърждение за запазен час за консултация или за проверка статус на заведено от Вас дело/
  (Д) За изпращане на имейл известия, които сте поискали или очаквате;
  (Е) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност, които смятаме, че може да представляват интерес за вас
  3.3 Екипът на bonfari.bg няма да предоставя информация на трети лица, явяващи се лични данни по смисъла на българското и европейското законодателство, независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.
 4. Разкриване на лична информация
  4.1 Екипът на bonfari.bg може да предостви ваша лична информация само в предвидените от закона случаи, с оглед функционирането на сайта и изпълнение на законовите ни изисквания като обработващ лични данни.
  4.2 Екипът на bonfari.bg може да сподели лични данни при следните случаи. С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставяме лична информация на трети страни.
  (А) В случаи на изискване по закон от компетентен орган;
  (Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
  (В) За уражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите;
 5. Запазване на личната информация
  5.1 Всички данни, предоставени от Вас във връзка с използването на нашия уебсайт, ще бъдат обработвани и запазени само с оглед изпълнение на целите, определени в настоящата политика.
  5.2 Предоставените лични данни няма да се съхраняват по-дълго от постигането на целите, определени в настоящата политика или съгласно законовите изисквания.

6. Защита на личната информация
6.1 Екипът на bonfari.bg ще предприеме всички необходими и съответстващи на типа информация технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.
6.2 Цялата споделена информация посредством сайта се съхранява на защитени с парола сървъри, съхранявани при съответните технически условия за сигурност.
Изменения
7.1 Екипът на bonfari.bg има право да актуализира и променя тази политика периодично, като публикува актуална версия с посочена дата на последната промяна на нашия уебсайт.

7.2 Екипът на bonfari.bg може да Ви информира допълнително за всякакви промени в политиката за поверителност посредством електронна поща или друг начин на комуникация, установен от Вас при използването функционалностите на сайта.

Вашите права
8.1 Вие като посетител на сайта имате право да поискате предоставянето на всякаква лична информация, която съхраняваме за вас, във връзка с посещението и ползването на сайта. Моля, имайте предвид, че предоставянето на такава информация може да бъде предмет на:
(А) Плащане на разноски ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква направата на допълнителни разноски.

(Б) За да можете да осъществите правата си във връзка с Вашите лични данни, екипът ни може да поиска удостоверяването на Вашата самоличност, с оглед спазването на законовото изискване за предоставяне на лични данни само на съответните лица.

8.2 Екипът на bonfari.bg може да Ви предостави лични данни само до степен, позволена от закона.

8.3 Вие имате право да ни информирате изрично ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани за маркетингови цели или за да получавате информация относно последните ни предложения.

 1. Актуализиране на информацията
  Предоставената от Вас информация подлежи на актуализиране. С оглед използването за посочените цели, с които Вие се съгласявате, Вие следва да ни информирате в случаите, в които тази информация е била променена.
 2. Cookies – Бисквитки
  10.1 Сайтът bonfari.bg използва бисквитки (cookies).
  10.2 Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
  10.3 Бисквитките биват два вида „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки.
  Постоянните бисквитки подлежат на съхранение от съответния уеб браузър, който използвате и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди изтичането на срока;
  Сесийната бисквитка изтичат в края на всяка отделна потребителска сесия, когато уеб браузърът бива затворен.
  10.4 Бисквитките обикновено не съдържат такъв тип информация, която да позволява личното идентифициране на даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в получените бисквитки.
  10.5 Сайтът bonfari.bg използва и двата вида бисквитки. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време, като Вие имате право да направите това. Ако изберете да блокирате бисквитките, то това би имало има отрицателно въздействие върху използването на функционалностите на сайта.